top of page

TRAVELPORT COMPETITIVE
INSIGHTS

INFORMACE O VYHLEDÁVÁNÍ
A REZERVACÍCH

GettyImages-166086085.jpeg

Travelport Competitive Insights poskytuje informace o tom, co cestující vyhledávají a knihují. Tyto cenné informace podložené daty z odvětví (MIDT) a použitelnou analytikou Vám mohou pomoci zlepšit výkon Vašeho travel byznysu a připravit na míru nabídky pro Vaše klienty.

KONKURENCE

Porovnávejte svůj byznys s ostatními ve smysluplném kontextu

Vizualizujte příležitosti k růstu

Zjistěte, kde se skrývají další příležitosti

CESTUJÍCÍ

Pochopte současné i přicházející trendy v cestovním ruchu

Rozpoznejte změny chování

Objevte regionální odlišnosti

PARTNEŘI

Lépe ukažte dopravcům, v čem je vaše přidaná hodnota

Lepší vyjednávací pozice

Mějte přehled o promoakcích

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Online Travel Agents.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Partner.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_People.png

FINANCE

Když potřebujete naplánovat rozpočty na příští rok, informace o trhu vám pomohou stanovit cíle pro další růst.

PRODEJ A MARKETING

Data o chování cestujících mohou poukazovat na nové trendy. Můžete podle nich upravit své marketingové materiály tak, aby odpovídaly skutečným potřebám, a Vaši obchodníci se mohou na tyto požadavky zaměřit.

PROVOZ

Jakmile zanalyzujete, jak dobře se prodává určitý let, můžete přizpůsobit cenovou politiku a zlepšit konverzi.

NÁKUP

Vyjednejte s dodavateli lepší podmínky s ohledem na to, jak se Vám nyní na trhu daří.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Upsell.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Travel Choice.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Virtual Reality.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Tools.png

Přehled Vašeho konkurenčního prostředí zahrnuje:

Přehled nejprodávanějších destinací a dopravců

Současný nárůst rezervací ve srovnání se standardem v rámci odvětví

Metriky na úrovni cestujících

Flexibilní analýza vyhledávání

Získáte data o své konkurenci, jako například:

Možnost porovnat své počty rezervací s Vašimi konkurenty

Rozdíly v obchodních výsledcích

Přehled dohod na jednotlivých trasách

Ověření cenové politiky

Přehled na úrovni trhu Vám umožní:

Analyzovat trh do hloubky a hledat nové příležitosti

Vidět cílové destinace a země, a rozpoznat tak klíčové trasy a dopravce

Zaměřte se na výsledky a zvětšete svou konkurenční výhodu:

Vydělejte na nových příležitostech k růstu na základě srovnání s konkurencí

Zajistěte, aby se Váš marketingový rozpočet čerpal na správné destinace ve správnou dobu

Vyjednejte výhodnější smlouvy se svými dodavateli

Získejte data o tom, co zákazníci a trh chtějí

Ověřte, jak si stojíte na trhu ve srovnání s Vaší konkurencí

bottom of page