top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S NÁMI JSOU VAŠE DATA  V BEZPEČÍ

GettyImages-583803329 (1).jpeg

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TRAVELPORT PRODUKTY

Uvedená opatření a postupy jsou za účelem ochrany osobních údajů využívány společnostmi (i) Travelport Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 261 37 216, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73493 a (ii) C.E.E. Group Travelport a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 060 32 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22427, (obě společnosti dále jen „Travelport“).

 

Travelport je oprávněn tento dokument pravidelně aktualizovat.

1.  Předávání osobních údajů

1.1. Seznam třetích stran, které jsou v postavení správců osobních údajů, a kterým jsou předávány osobní údaje:

Pro produkty Travelport+ a Smartpoint:

 • Travelport International Operations Limited, se sídlem Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, Velká Británie, zapsané pod registračním číslem 09726717.

 

Pro produkt CETS:

 • Travelport Austria GmbH, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Rakousko

 

Pro produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, TripGate a Trip Manager:

 • Travelport International Operations Limited, se sídlem Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, Velká Británie, zapsané pod registračním číslem 09726717.

1.2. Seznam třetích stran, které jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů, a kterým jsou předávány osobní údaje:
 

Pro produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, Commission Manager, Trip Manager:

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené státy americké

 • Instago Sagl, Vicolo dei Calvi 2, 6830 Chiasso, Švýcarsko

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu.

Rezervace letenek a vlaků

 • Travelfusion Limited, company registration number 03880175, whose principal place of business is at Unit 3.01, The Wenlock Building, 50-52 Wharf Road, London N1 7EU

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu.

 

Rezervace pojištění

 • TRAVEL SUPPORT SYSTEMS s.r.o., Leitnerova 975/32, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO 27670791

 • ERV pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/63a, Praha 8 - Karlín, 186 00, IČO 49240196

 

Rezervace ubytování

 • Travelport International Operations Limited, se sídlem Axis One, Axis Park, 10 Hurricane Way, Langley, Bershire, SL3 8AG, Velká Británie, zapsané pod registračním číslem 09726717.

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu.

 

Pro produkty eStreaming API, eStreaming Pipe, Air Cache , GEM, GRM, SmartAgent, Go-Link, TCP

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené státy americké

 • Global Travel Solutions, a private enterprise with registered office at: Dniprovska Naberezhna, 14-A, office 218/220, 2nd Floor, Kyiv 02095, Ukraine. The registered number assigned for l egal entity according to the registry is 36159354.

 • Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Austrálie

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu.

 

Pro produkty CEE Repricer, GalileoTerminal.com, Queue Processor, CEE Itinerary (#ITIN)

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Zendesk, Inc, 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Spojené státy americké

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu.

 

Pro produkt TripGate

 • C.E.E. Group Travelport a.s., Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, IČO 06032575

 • Travelport Slovakia s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35916591

 • Atlassian Pty Ltd, Level 6, 341 George Street, Sydney, NSW 2000, Austrálie

 • A další programátoři a kontraktoři, kteří se podílí na vývoji a podpoře produktu.

 

Pro evidenci a správu obchodních kontaktů a fakturaci

 • Citrix Systems, Inc, 851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309, Spojené státy americké

 • The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké

 • Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores CA, 94065, Spojené státy americké

 • Fakturoid s.r.o., V pláni 532/7, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČO 04656679

 • mikonboard s.r.o., Biskupcova 1653/27, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO 24805530

 • Integromat s.r.o., Voctářová 2449/5, 180 00, Praha 8, Česká Republika, IČO 29152861

​​

2.  Zásady zpracování osobních údajů

V rámci Travelportu jsme zavedli a zajišťujeme následující zásady:

 • Vytváření a prosazování systému řízeného přístupu k informacím.

 • Zabezpečování informačních systémů, internetu a elektronické pošty.

 • Zajišťování dostupnosti, spolehlivosti a integrity dat.

 • Chránění a zálohování informací.

 • Výměnu informací s třetí stranou lze provádět pouze na základě zákona, nebo na základě uzavřené smlouvy.

​​

3.  Technická a organizační opatření

3.1. Pravidla pro autorizaci k využívání produktů

 • Produkty Travelport mohou využívat pouze firmy a/nebo jednotlivci na základě platné uživatelské smlouvy.

 • Po ukončení uživatelské smlouvy jsou Produkty Travelport a uživatelské přístupy deaktivovány.

 • Produkty Travelport mají unikátní autorizační údaje, které jsou vázány na produkt (API produkty), a/nebo konkrétní uživatele (desktopové aplikace).

 • Uživatelé mají přidělována uživatelská jména a spravují si hesla, která odpovídají bezpečnostním kritériím na počet znaků, typ znaků a opakování hesel.

 • Účty a přístupy k nim jsou automaticky zamykány po několika neúspěšných pokusech o přístup.

 • Přístupy jsou automaticky odhlašovány po delší době nečinnosti.

 • Uživatelé mají různou úroveň autorizace, která je omezuje v přístupu ke konkrétním datům cestujících.

​​

3.2.   Bezpečnost SW a komunikace

Pro všechny produkty:

 • Komunikace je šifrována prostřednictvím technologie SSL.

 • Travelport zajišťuje pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování a pro ověření bezpečnosti sítě.

 

Pro produkty Travelport+ a Smartpoint:

 • Produkty jsou provozovány v souladu se standardem PCI DSS a z těchto důvodů jsou minimální požadavky na instalaci následující:

 • operační systém Microsoft Windows ve verzi 7+SP1 a vyšší

 • .Net Microsoft Framework ve verzi 4.6.2 nebo vyšší

 • Aplikace Travelport Smartpoint ve verzi 7.5 nebo vyšší

 • Klient pro šifrovanou komunikaci SSL “Galileo SSL” ve verzi 3.0.0 nebo vyšší.

 

Pro produkty GOL IBE, GOL API, GOL Mobile, GalileoTerminal, TripGate a Trip Manager:

 • Produkty jsou provozovány v souladu se standardem PCI DSS.

 • Produkty jsou provozovány v zabezpečeném hostingovém prostředí.

 • Servery zajišťující funkčnost produktů jsou zabezpečeny firewally.

 • Datová úložiště jsou přístupná pouze autorizovaným osobám.

 • Pro vývoj produktů jsou používány pseudonymizované databáze.

 

Pro všechny ostatní produkty:

 • Produkty jsou provozovány v zabezpečeném hostingovém prostředí.

 • Servery zajišťující funkčnost produktů jsou zabezpečeny firewally.

 • Datová úložiště jsou přístupná pouze autorizovaným osobám.

 • Pro vývoj produktů jsou používány pseudonymizované databáze.

​​

3.3.   Logování

 

Pro produkty Travelport+ a Smartpoint:

 • Operace s rezervacemi v Travelport+ jsou v tomto systému zaznamenávány v tzv. historii s podpisem uživatele, který změny provedl.

 

Pro všechny ostatní produkty:

 • Činnost produktů, uživatelů i správců je zaznamenávána do transakčních logů.

​​

3.4.   Oprávnění osob k nakládání s osobními údaji

 • Nakládat s osobními údaji mohou pouze osoby pověřené Travelportem.

 • Pověřené osoby mají pro vykonávání činností jako jsou helpdesk (pomoc s rezervacemi), IT podpora (instalace a vytváření přístupů), Obchod (evidence agentur a uživatelských přístupů) apod., do potřebných systémů zřízeny účty s potřebným zabezpečením proti neautorizovanému přístupu.

​​

3.5.   Školení

 • Všechny osoby podílející se na zpracování osobních údajů jsou o způsobech a postupech ochrany osobních údajů proškolovány.

bottom of page