top of page

POJMY A ZKRATKY

AŤ SE V TOM VYZNÁTE

GettyImages-643644006.jpeg

Global Distribution System / Central Reservation System (GDS/CRS)

je globální distribuční systém, který umožňuje automatizované transakce mezi poskytovateli služeb (aerolinie, hotely, autopůjčovny..) a cestovními kancelářemi. GDS umožnuje agenturám přístup k informacím o letových řádech, cenách a tak vytvářet rezervace letenek, ubytování, vlakových jízdenek a rezervace aut z autopůjčoven. V Evropě jsou nejrozšířenějšími GDS společnostmi Travelport, Amadeus a Sabre.

 

IATA (International Air Transport Association)

je sdružení mezinárodních leteckých dopravců, které pomáhá dopravcům vytvářet pravidla vzájemné spolupráce a také spolupráce mezi dopravci a cestovními kancelářemi.

OW (One Way)

je jednosměrná cesta / jízdné, kdy cesta vychází z určitého bodu, vede jen jedním směrem a nevrací se zpět.

 

RT (Round Trip)

jsou cesty provedené letecky z bodu počátku cesty a zpět do stejného bodu.

CT (Circle Trip)

je definován jako návazná okružní letecká cesta jiná než RT.  

 

RTW (Round-the-World fares)

jsou cesty kolem světa. V itineráři musí být body ze všech tří IATA oblastí a cestující musí fyzicky absolvovat cestu přes oba oceány – Atlantik a Pacifik.

ADVP (Advance Purchased Period)

je předplatní lhůta, která určuje, jak dlouho před odletem se musí letenka zakoupit. Je udána počtem dnů 7, 14, apod.

BSR (Banker‘s Selling Rate)

je kurz používaný systémem pro přepočet jednotlivých měn.

RBD (Reservation Booking Designator) – knihovací třída

BSP -  Billing and Settlement Plan – IATA proces zúčtování plateb mezi agenturami a leteckými společnostmi.

GMT (UTC) – Greenwich Mean Time (Universal Time Coordinated) je čas na nultém poledníku (nultý poledník prochází místem Greenwich v Anglii).

MCT Minimum Connecting Time – minimální doba potřebná pro přestup z jednoho letu na jiný

PNR / Vendor Locator - číslo rezervace (Passenger Name Record / booking file)

MPM - Maximum Permitted Mileage – maximální povolené míle z bodu počátku do místa určení daného tarifního komponentu

TSA - Transportation Security Administration - výraz je používán v souvislosti s vkládáním data narození cestujícího do rezervace (SSR DOCS)

APIS – pasové údaje v rezervaci

FOID – form of ID, číslo dokladu, kterým se cestující prokáže u odbavení.

DOB (Date of Birth) – datum narození

UMNR - unaccompanied minor - je samostatně cestující dítě zpravidla ve věku od 5 do 14 let.

Stopover

je bod, kde cestující bude mít přerušení cesty na dobu delší než 24 hodin.

Transfer (též transit)

je pouze bodem přestupu (no-stopover).

Direct Flight – přímý let, který je operován pod stejným číslem z místa odletu až do konečné destinace (může mít mezipřistání).

Non-Stop Flight – je přímý let bez mezipřistání

Inbound – cesta zpět, cesta z cílové destinace do bodu počátku cesty

Outbound – cesta z bodu počátku do cílové destinace

Destination

je konečný (cílový) bod cesty.

 

Origin

je bod počátku cesty.

Open Jaw

jsou tzv. neúplné cesty, kde letecká přeprava je přerušena úsekem přepravy jiné (pozemní).

Minimum Stay

je počet dnů, které nejméně musí cestující strávit pobytem v otočném bodě (nebo v bodě stopoveru), počítáno ode dne následujícího po dni příletu.

SU (Sunday Rule)

neboli pravidlo nedělního návratu. Při aplikaci tohoto pravidla může cestující nastoupit zpáteční cestu nejdříve následující neděli po dni příletu do otočného bodu (nutností je noc strávená v destinaci ze soboty na neděli).

Maximum stay

je doba maximální platnosti příslušného tarifu (maximální doba pobytu v destinaci). Počítá se ode dne nástupu cesty.

Rebooking

je změna data nebo čísla letu v rezervaci.

Revalidace

je změna data nebo čísla letu u elektronických letenek bez výměny letenky (číslo letenky je stále stejné).

Reissue (převystavení)

je změna letenky výměnou za novou letenku (změní se číslo letenky).

Voluntary změna – změna je provedena na žádost cestujícího

Involuntary změna – letecká společnost změní letový řád (posune čas, zruší let apod.)

Rerouting

je změna trasy itineráře, kdy je nutné převystavení letenky.

 

Baggage Allowance – množství nebo váha zavazadla, které si může vzít cestující bezplatně do letadla (do zavazadlového prostoru).

Cancelation fee – poplatek za zrušení letenky

 

Rebooking fee – poplatek za změnu letenky

Code share flight – let, na kterém jsou místa rozdělena mezi nejméně dvě letecké společnosti (let operovaný jiným dopravcem, na kterém má zmíněný dopravce vyblokovanou část kapacity).

Domestic flight – let v rámci jedné země

Segment

je letový úsek. GDS získává za každý proletěný segment provizi od dopravce.

Waiting list – čekací listina je seznam cestujících, kteří mají zájem o místa za určitou cenu, která jsou aktuálně vyprodaná.

Itinerář – harmonogram cesty, cestující zde najde podrobné informace o svém letu.

No show – cestující, který se nedostavil k odletu.

bottom of page